Siber Güvenlik Eğitimi

EĞİTİMİN KAPSAMI Bu eğitimde siber güvenlik, kavramı geniş olarak ele alınmıştır. Siber dünya, siber fiziksel sistemler, siber ortamlar tanıtılarak, karşılaşılabilecek tehditler ve savunma mekanizmaları konularına yer verilmiştir. Bu kapsamda; Siber fiziksel sistemler Siber suçlar Sanal izlenme Bilgi güvenliği Bilgisayar güvenliği Kimlik doğrulama sistemleri Mahremiyet İşletim sistemi güvenliği Yazılım güvenliği Zararlı yazılımlar Sertifika yönetimi Web güvenliği …

Adli Bilişim Eğitimi

EĞİTİMİN KAPSAMI Bu eğitimde adli bilişim, kavram ve disiplin olarak ele alınmıştır. Adli bilişim açısından soruşturma süreçleri, siber suçlar ve elektronik deliller anlatılmıştır. Adli bilişim uzmanı profili, soruşturma sürecinin yönetimi, yaygın kullanılan bilişim suçu inceleme araçları ve koruma ve analiz süreçlerinde önemi vurgulanacaktır. Bu kapsamda; Bilişim altyapısı Adli soruşturma ve adli bilişim Elektronik deliller Siber …

Adli Psikoloji Eğitimi

Adli psikoloji sanıkların soruşturma tekniği, görgü tanıklarının düşebileceği yanılsamaların saptanması, suç işleme yönteminin önceden bilinmesi, suçlu çocukların yeniden eğitim yoluyla toplum yaşamlarına uyumlarının sağlanması gibi konularla ilgilenen psikoloji dalıdır.  Adli ve yasal sistemler içinde önemi gittikçe artan adli psikologlara olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle suç oranının artması, suçun çeşitlenmesi konuları yanı sıra velayet davaları, …

SPSS ve İleri Derece İstatistik Eğitimi

EĞİTİMİN KAPSAMI Spss, sosyal bilimler başta olmak üzere eğitim bilimleri, sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarında, ayrıca kurum ve kuruluşlar tarafından pazar araştırması yapmak amacıyla da sıklıkla kullanılan bir bilgisayar programıdır. Eğitimin temel amacı kişilerin spss programına tam anlamı ile hakim olmalarının yanı sıra, yapacakları her türlü farklı anket, veri çalışmaları, proje veya makalelerde kendi …

Özel Eğitim Alanında Yardımcı Eleman Yetiştirme Eğitim Programı

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA SÜRE: 2 AY 560 DERS SAATİ BELGE: RICCON ACADEMY – ÖZEL ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ SINAV: ONLINE   ÖZEL EĞİTİM ALANINDA YARDIMCI ELEMAN YETİŞTİRME EĞİTİMİ NEDİR? Özel eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür …

Meridyen Masaj Eğitimi

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA SÜRE: 2 AY 56 DERS SAATİ ( 40 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA) BELGE: RICCON ACADEMY SINAV: ONLINE   MERİDYEN MASAJ NEDİR? Meridyenler, nedenin enerji anatomisini oluşturan temel yapılardan birisidir. Enerjinin beden içerisinde dağılımından sorumlu yapılardır. Organlara ve dokulara enerji dağıtımı meridyenler aracılığıyla gerçekleşir. Meridyenler yalnızca bağlantılı oldukları …

Manevi Rehberlik Eğitimi

Manevi Rehberlik Eğitimi Manevi rehberlik eğitimi, içsel ve manevi alana yönelimli danışanların gereksinimlerini karşılamak ve bu alanda toplumun ihtiyaç duyduğu konular dikkate alınarak hazırlanmış bir eğitim programıdır. Ortak değerler oluşturamayan bir toplumda bütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme yaşanması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle değerlerden bağımsız bir eğitim sistemi düşünmek mümkün değildir. Eğitimin hedeflerinden birisi değer …

Python Programlama Eğitimi

Python Programlama Eğitimi Python programlama, genel amaçlı programlama için kullanılan, dinamik yapıya sahip, yorumlanan, nesne yönelimli ve üst düzey bir programlama dilidir. Günümüzün en popüler programlama dili olan python programlama ile web uygulamalarından yapay zeka geliştirmeye kadar çok geniş bir alanda, nasıl etkili ve verimli bir şekilde uygulama geliştirileceği öğretilmektedir. Her amaca hizmet edebilen bir …

Atletik Performans Eğitimi

Atletik Performans Uzmanı Atletik performans, spora özgü uygulanan çalışma sistemidir. Atletik performansta; sporcuların dinamik ve statik postür analizi, kuvvet testi, kardivasküler dayanıklılık testi, çeviklik testi ve sürat testlerini göz önüne alarak kişinin eksiklerine ve ihtiyaçlarına yönelik antreman programları hazırlanır. Kondisyoner, kuvvet ve kondisyon koçu ya da atletik performans ve sporcu koçu ileriye dönük olarak profesyonel …

error: Content is protected !!