Özel Eğitim Alanında Yardımcı Eleman Yetiştirme Eğitim Programı

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE: 2 AY 560 DERS SAATİ

BELGE: RICCON ACADEMY – ÖZEL ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ

SINAV: ONLINE

 

ÖZEL EĞİTİM ALANINDA YARDIMCI ELEMAN YETİŞTİRME EĞİTİMİ NEDİR?

Özel eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. Özel eğitim alanında görev alacak yardımcı elemanlığı, özel eğitim gereksinimli çocukların okul hayatına ve sosyal hayata daha verimli biçimde katılmasına aracılık eden, çocuğun gelişim ve eğitim hedefleri doğrultusunda ilerlemesine okul ortamında destek olan bireysel destek uzmanlığı ve eğitim yardımcılığıdır. Alanda görev yapacak yardımcı elemanlar alacakları bu eğitimle çocuğun tanısı ve öğrenme güçlükleri hakkında bilgi sahibi olacak ve bu bilgileri eğitim ortamında uygun şekilde kullanabilecektir. Eğitimin içeriği ise; özel eğitimin tanımı ve önemi, özel eğitimle ilgili temel kavramlar, özel eğitimin amaçları, özel eğitimin ilkeleri, Dünya’da ve Türkiye’de özel eğitim, yetersizlik türleri ve türlere göre eğitim, aile eğitimi, kaynaştırma/bütünleştirme, bağımsız yaşam becerileri, ev araç gereçlerini kullanma, düzen ve temizlik, giysi düzeni ve bakımı, mutfak becerileri gibi konu başlıklarından oluşmaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ

 1. ÖZEL EĞİTİM
 • Özel Eğitimin Tanımı ve Önemi
 • Özel Eğitimle İlgili Temel Kavramlar
 • Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylerde Tanılama, Değerlendirme, Yönlendirme
 • Özel Eğitimin Amaçları
 • Özel Eğitimin İlkeleri
 • Dünya’da ve Türkiye’de Özel Eğitim
 1. YETERSİZLİK TÜRLERİ VE EĞİTİM
 • Görme Yetersizliği
 • İşitme Yetersizliği
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Zihinsel Yetersizlikler
 • Ortopedik Yetersizlik ve Süreğen Hastalıklar
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Üstün Zekâlılar ve Özel Yetenekliler
 • (BEP) Hazırlanma Süreci ve İlkeleri

 

 1. ÖZEL EĞİTİMDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM
 • Aile Eğitimi
 • Eve Dayalı Aile Eğitimi
 • Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim
 • Erken Çocuklukta Özel Eğitim Hizmetleri
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme

 

 1. ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM
 • Bağımsız Yaşam Becerileri
 • Ev Araç Gereçlerini Kullanma
 • Giysi Düzeni Ve Bakımı
 • Ev Düzeni Ve Temizliği
 • Mutfak Becerileri
 1. ÖZEL EĞİTİM ELEMANINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
 • Özel Eğitim Elemanı Uygulaması
 • Özel Eğitim Elemanı Uygulamasının Avantajları
 • Özel Eğitim Elemanına Verilecek Eğitimin Niteliği
 • Özel Eğitim Elemanı Uygulamasının Özel Gereksinimli Çocuk İçin Sağladığı Faydalar
 • Özel Eğitim Elemanı Uygulamasının Normal Gelişim Gösteren Çocuklar İçin Sağladığı Faydalar
 • Özel Eğitim Elemanı Aileler Açısından Sağladığı Faydalar
 • Özel Eğitim Elemanı Özel Eğitim Uygulaması İçerisindeki Görev ve Sorumlulukları
 • Özel Eğitim Öğrencisinin Eğitim Yaşantılarına İlişkin Veri Toplama
 • Ebeveynler, Okul İdaresi ve Diğer Paydaşlara Düzenli Bilgi Paylaşımı

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • En Az Lise Düzeyinde Eğitim Almış Olmak
 • 18 Yaşını Tamamlamış Olmak
 • Özel Eğitim Gereksinimli Çocukların Anne-Babası, Birinci Dereceden Akrabası ya da Bakımından Sorumlu Olan Kişiler

EĞİTİMİN HOCASI

ÖZEL.EGT.UZM. K.SERDAR ATEŞ

BELGE NEREDE KULLANILIR

 • Özel Eğitim Kurumlarında
 • Tüm Özel Eğitim Gereksinimli Çocukların Gelişim, Eğitimi ve Bakım alanlarında
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Sevgi Evlerinde
 • Anaokulu-Kreşlerde
 • İlköğretim Sınıflarında
 • Özel Gereksinimli Çocuğun Bakımı, Eğitimi ve Gelişimi Alanında
 • Evde Özel Gereksinimi Olan Çocukların Bakım ve Eğitimi Alanında
 • Engelsiz Yaşam Merkezlerinde
 • Destek ve Eğitim Merkezlerinde

 

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması

error: Content is protected !!