Gölge Öğretmenlik Eğitimi

Gölge Öğretmenlik EğitimiEĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE: 106 DERS SAATİ ( 90 SAAT VİDEO VE  DOKÜMAN – 16 SAAT UYGULAMA )

BELGE: RICCON ACADEMY,

SINAV: ONLINE

GÖLGE ÖĞRETMENLİK/ KOLAYLAŞTIRICI KİŞİ EĞİTİMİ NEDİR

Gölge öğretmen erken yıllarda okul öncesi ve ilkokul döneminde özel gereksinimli bir çocukla bireysel olarak çalışan yardımcı öğrenmek olarak tanımlanır. Farklı öğrenme problemleri ve güçlükleri olan çocukların özelliklerini temel alarak onları destekler. Ebeveynlerin üzerine düşen yükü hafifletmek, özel eğitim öğretmenlerinin iş yükünü paylaşmak ve özel eğitim alan çocuğun uzun süreli süreçlerdeki ilerleyişini desteklemek görevleri arasındadır. Farklı engel gruplarına sahip olan çocukların günlük hayata adaptasyonuna yardımcı olan gölge öğretmenler, bu çocukların topluma uygun davranışlarının sayısını arttırmak ve uygun olmayan davranışlarının sayısını da azaltmak için çalışırlar.

Eğitimin neticesinde eğitim mevzuatı hakkında güncel bilgi, otizmli bireylerin tanılama ve değerlendirme ve yerleştirilme süreçleri hakkında kapsamlı bilgi, vaka örnek incelemesi, görsel desteği, gölge öğretmen uygulamasının kapsamlı biçimde öğretimi gibi konu başlıklarını öğreneceksiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNE DAYANAK TEŞKİL EDEN ULUSLARARASI VE ULUSAL MEVZUAT

 • Uluslar Arası Hukuk/Mevzuat
 • Ulusal Hukuk/Mevzuat
 • Anayasa
 • Kanun
 • Yönetmelikler
 • Genelgeler

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SÜRECİ

 • ÇÖZGER (Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu)
 • Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) Hazırlanma Süreci ve İlkeleri

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMASI

 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarında Görev Ve Sorumluluklar
 • Okul Yönetimi/İdari İşleyiş
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamasında Paydaşların Rolü
 • Kaynaştırma/Bütünleştirmeyi Başarıya Ulaştıran Etmenler
 • Kaynaştırmanın/Bütünleştirmenin Olumlu Etkileri
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarına Yönelik Hazırlık Çalışmaları
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Sürecine Geçişin Temel İlkeleri
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Kaynaştırmanın Başarıyla Uygulanabilmesi İçin Normal Öğrencilerle Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler
 • Kaynaştırmanın Başarıyla Uygulanması İçin Kaynaştırma Öğrencisiyle Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler
 • Kaynaştırma Öğrencilerinin Aileleri

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylerin Özellikleri
 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylerde Görülen Problemli Davranışlar
 • Problem Davranışların İşlevleri
 • Otizm Spektrum Bozukluğu(OSB) Olan Bireylerin Davranış Yönetimlerinde Kullanılan Strateji Ve Yöntemler
 • Eğitimsel Diğer Öneriler

GÖLGE ÖĞRETMEN/KOLAYAŞTIRICI KİŞİ             

 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi
 • Gölge Öğretmenin/Kolaylaştırıcı Kişinin Avantajları
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişiye Verilecek Eğitimin Niteliği
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Özel Gereksinimli Çocuk İçin Sağladığı Faydalar
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Sınıftaki Temel Sorumlulukları
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Kaynaştırma Uygulaması İçerisindeki Görev Ve Sorumlulukları
 • Davranış Yönetimi/Rehberlik /Öğretimsel Hedeflere Yönelme/Gelişme Ve Öğrenmeye İlişkin Veri Toplama/Ebeveynler, Okul İdaresi Ve Diğer Paydaşlara Düzenli Bilgi Paylaşımı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME EĞİTİMİNDE VAKA ANALİZLERİ

 • Okullarda Uygulanan Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulama Örnekleri

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • 18 Yaşını Tamamlamış Olmak
 • Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak
 • Öğretmenlik Formasyon Eğitimi Almış, Dört Yıllık Fakülte Mezunu Olmak
 • Hemşirelik
 • Ebelik
 • Ergoterapi
 • Fizyoterapi
 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • Felsefe
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümleri
 • Çocuk Gelişimi Lisans ve Ön Lisans Mezunu Olma
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Eğitimi Alan Öğrenciye Yasal Olarak Bakım Veren Kişi/Kişiler Olmak

EĞİTİMİN HOCASI

ÖZL. EGT. UZM. K.SERDAR ATEŞ

GÖLGE ÖĞRETMENLİK/ KOLAYLAŞTIRICI KİŞİ EĞİTİMİNİN ÖZGÜN YANI

 • Özel Eğitim ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Hukuk Hakkında Kapsamlı Bilgi
 • Eğitim Mevzuatı Hakkında Güncel Bilgi
 • Otizm Hakkında Güncel Bilimsel Veriler
 • Otizmli Bireylerin Tanılama, Eğitsel Değerlendirme ve Yerleştirilme Süreçleri Hakkında Kapsamlı Bilgi
 • Özel Eğitim ile İlgili Kurulların İş ve İşleyişlerinin Tanıtımı
 • Bireysel Eğitim Planının Tanıtım Uygulaması ve Analizinin Öğretimi
 • Davranış Analizleri ve Yönetme Stratejileri Öğretimi (Örneklem Uygulama)
 • Uygulamalı Davranış Analizinin Temel İlkeleri ve Uygulama Esaslarının
 • Öğretimi
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamasının Kapsam, İçerik ve Uygulaması
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi Uygulamasının Kapsamlı Biçimde Öğretimi
 • Uygulamaya Ait Çalışma Videoları
 • Vaka Örneklerinin İncelenmesi
 • Yoğun Görsel Desteği

 NERELERDE KULLANILIR

 • Tam Zamanlı Kaynaştırma Bütünleştirme Uygulaması Yapan Resmi ve Özel İlkokul-Ortaokul ve Liseler
 • Özel Eğitim Sınıfları
 • Destek Eğitim Odaları
 • Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezleri
 • Psikolojik Danışma Merkezleri
 • Engelsiz Yaşam Merkezleri
 • Destek Ve Eğitim Merkezleri

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması

error: Content is protected !!