Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Eğitim ve Öğrenci Koçluğu EğitimiEĞİTİM : UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE : 2 AY 80 SAAT TEORİK 16 SAAT UYGULAMA

BELGE : RİCCON

SINAV : ONLİNE

Eğitim ve öğrenci koçu, bireyin neler yapabilirim sorusuna cevap ararken kişinin yapmaktan hoşlandığı durumları keşfetme, kişinin tam potansiyelini kullanma ve ortaya çıkarmasına destek olan kişidir. Öğrencinin kendisine uygun hedefler belirlemesi, aile ve okul arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve bireyin gündemi ile ilgilenirken motivasyonunu, kendine olan özgüvenini korumasına ve geliştirmesine destek verir. Eğitimin amacı motivasyon artırımı, ders çalışma performansında artış gösterilmesi, ders çalışma programlanması, asabiyet ve ani parlama sorunlarının çözümlenmesi gibi başlıklar altında toplanır.

EĞİTİMİN AMACI

• Katılımcılara ‘’Öğrenci ve Ebeveyn Koçluğu’’nda bilgi ve beceri kazandırmak;
• Koçluk felsefesini kavrayıp meslek ve özel yaşamlarında pratik olarak uygulayabilme becerisi kazandırmak;
• Öğrenciyi eğitim sistemi içinde tutacak ve yaşam başarısına ulaştıracak yöntemleri öğretmek;
• Öğrencide değişim ve dönüşüm dinamiklerini harekete geçirebilme becerisi kazandırmak;
Eğitim İçeriği ve Eğitim Bilgisi Eğitim iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm ‘’Temel Koçluk Bilgi ve Becerileri’’ olup 24 saat sürmektedir.
Amaç; kişiye profesyonel temel koçluk becerilerini kazandırmak ve koçluk meslek standartlarını aktarmaktadır. Kişiler öncelikle temel eğitimi tamamlayarak uzmanlaşmak istedikleri alana yönelirler (yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu vs. ). İkinci bölüm ‘’Öğrenci ve Ebeveyn Koçluk Bilgi ve Becerileri’’ olup 40 saat sürmektedir.
Amaç; kişiye öğrenci ve ebeveyn profesyonel koçluk becerilerini kazandırmak. Eğitim programı toplam 64 saat teorik +4 saat uygulamadan oluşacaktır.

1.BÖLÜM TEMEL KOÇLUK BİLGİLERİ -GENEL KOÇLUK BİLGİLERİ

Koçluk genel tanımı Koçluk meslek standartları Koçluk hizmeti ve faydaları Koçun temel yeterlilikleri AC Etik Kuralları Koçluk, danışmanlık, mentörlük ve terapi arasındaki farklar Bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı kavramları İd ,ego ve süperego kavramları

–KOÇLUK SÜRECİNE GİRİŞ
Zihinsel Hazırlık Seans Çerçeveleme

-KOÇLUK SEANSINDA KİŞİYİ KEŞFETME ;
Uyumu yakalama Fiziksel uyum yakalama Genel davranış kalıpları Kişiyi durduran davranış kalıpları Kişiyi ilerleten davranış kalıpları Kişinin özü, güçlü yönleri, iş becerileri Empatik dinleme Psikolojik oksijen verme Kritik gedik Güçlü sorular Güçlü gözlemler Güçlü ricalar

– KOÇLUK SEANSINDA KİŞİYİ YAPILANDIRMA
Koçluk sürecinde yapılandırma becerileri Temel yapılandırma becerileri İleri düzey yapılandırma becerileri Yeniden çerçeveleme Takdir etme becerisi Geri bildirim verme becerisi ( Sandviç tekniği)

– KOÇLUK SEANSINDA KİŞİYİ GELİŞTİRME
Hedef Plan Odaklanmış plan Hızlandırılmış plan Meydan okuma Taahhüt ve takip

2.BÖLÜM ÖĞRENCİ ve EBEVEYN KOÇLUĞU TEMEL BİLGİLERİ

-ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNA GİRİŞ
Öğrenci koçluğu nedir? Öğrenci koçuna kimler ihtiyaç duyar?

-ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNU DESTEKLEYEN TEKNİK BİLGİ ve BECERİLER
Öğrenmeyi öğrenme ve tekrar mekanizması

Beynimizi tanıyalım Sağ-sol beyin testi uygulaması ve teorik anlatım Bellek (Kısa süreli ve uzun süreli bellek yapısı) Hafıza teknikleri ve uygulama Öğrenilmiş çaresizlik Olumsuz inanç testi uygulanması ve değerlendirilmesi Çoklu zekâ teorisi envanteri değerlendirmesi Çoklu zekâ teorisi Çoklu zekâ teorisinin öğrenci koçluğunda kullanımı Temsil sistemleri envanteri değerlendirmesi
Temsil sistemleri Öğrenme yöntemleri ve teknikler Günümüz sınav sistemi YGS/LYS/TEOG Meslek seçimi envanteri ve değerlendirilmesi İmajinasyon tekniği Dikkat testi ve konsantrasyon arttırıcı teknikler Nefes teknikleri Test çözme teknikleri Verimli ders çalışma Not alma teknikleri Hızlı okuma teknikleri ve uygulama Hedef çalışması Planlama ve zaman yöntemi Sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri Sınav kaygısı envanteri uygulama ve değerlendirme Sınav dönemi beslenme ve uyku düzeni Düşünce şemaları Motivasyon NLP teknikleri Öfke nedir? Öfkeli insanların özellikleri ve öfke kontrolü Öfke envanteri uygulanması ve değerlendirilmesi

EBEVEYN KOÇLUĞUNU DESTEKLEYEN TEKNİK BİLGİ ve BECERİLER
Jenerasyon teorisi
-Anne-baba tutumları
-Anne-baba tutumları envanteri uygulanması ve değerlendirmesi
-Etkili anne-baba olmak
-Okul başarısında ailenin rolü
-Doğru ceza-ödül sistemi Anne, baba ve çocuk arasında sağlıklı iletişim Ebeveyn çocuk çatışmaları Ebeveyne koçluk yapmak Öğrenci koçluğu mesleğini adım adım hayata geçirmek

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması

error: Content is protected !!