Diyabette Yaşam Koçluğu Eğitimi

Diyabette Yaşam Koçluğu EğitimiDİYABETTE YAŞAM KOÇLUĞU

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE: 2 AY 96 DERS SAATİ (80 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

BELGE:

SINAV: ONLINE

DİYABETTE YAŞAM KOÇLUĞU NEDİR?

Diyabette yaşam koçluğu diyabetli bireyin olduğu süreç içerisinden varmak istediği duruma destek olunmasıdır. Diyabetli bireyin öz farkındalığının artırılmasında, öz yönetim becerilerinin geliştirilmesinde, diyabetle sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmesinde katkı sağlar. Bireyin psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçları dahilinde bireye yeni ve sağlıklı bir hayat tarzı kazandırarak bireyi motive eder. Eğitimin neticesinde koçluk kavramı, koçluk sürecinin yürütülmesi, diyabetle yaşam koçluğu kavramı ve kapsamı, tanı kriterleri, tedavide kullanılan yaklaşımlar, diyabet yaş grupları ve psikososyal etkileri, depresyon, anksiyete, yemek bozukluklarıyla baş etme yöntemleri, diyabetli bireylerde öz yönetim sağlamak için yapılan çalışmalar gibi konu başlıklarına değineceksiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Koçluk Kavramı
 • Koçluk Kavramı ve  Kapsamı
 • Koçluk Tarihçesi ve Türleri
 • Koçluk Uygulamaları ile Karıştırılan Kavramlar
 • İyi Bir Koçun Sahip Olması Gereken Nitelikler ve Uzak Durması Gereken Davranış Türleri
 • Koçluk Sürecinin Yürütülmesi
 • Diyabetle Yaşam Koçluğu Kavramı ve Kapsamı
 • Seansların Uygulanış Yöntemleri ve Uygulanması (Uygulama Sunumu)
 • Birey Değerlendirme Uygulamaları (Vaka Sunumu)
 • Baş Etmesi Güç Olan Diyabetli Grupta Seansların Uygulanması ve Çözüm Önerileri (Vaka Sunumu Ve Uygulama)
 • Koçluk Seansları ile Elde Edilecek Kazanımların Anlatımı
 • Diyabetin Fizyolojik Boyutu
 • Tanı Kriterleri
 • Klinik Bulgu ve Belirtilerle Diyabet
 • Sınıflaması ve Sınıflarına Göre Koçluk Uygulamaları (Vaka Sunumu ve Uygulama)
 • Tedavide Kullanılan Yaklaşımlar (Vaka Sunumu ve Uygulama)
 • Beslenme Tedavisi
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Seanslarda Bunu Kazandırma Yöntem ve Uygulamaları (Örneklem Sunumu ve Uygulama)
 • Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Alışkanlıklarının Kazandırılması
 • Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Anlatım ve Uygulamaları (Örneklem Sunumu ve Uygulama)
 • Diyabetin Ruhsal Boyutu
 • Diyabetin Yaş Grubuna Göre Psikososyal Etkisi
 • Diyabetli Hastalarda Psikososyal Sorunlar  ve Baş Etme Yöntemleri (Vaka Sunumu ve Uygulama)
 • Depresyon, Anksiyete, Yeme Bozuklukları ve Diyablumiayı Tanıma ve Baş Etme Yöntemleri(Vaka Sunumu ve Uygulama)
 • Diyabetli Hastalarda Psikososyal Uyumu Artırma Teknik ve Uygulamaları(Uygulama Esasları Teknik Öğretim ve Uygulamalı Öğretim)
 • Diyabetli Hastaların Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Teknikler ve Uygulamalar(Uygulama Esasları Teknik Öğretim ve Uygulamalı Öğretim)
 • Diyabetli Bireylerde Öz Yönetimi Sağlamak İçin Yapılan Çalışmalar (Uygulama Esasları Teknik Öğretim ve Uygulamalı Öğretim)
 • İletişim Dili Geliştirme ve Motivasyonel Görüşme Teknikleri Uygulamaları (Uygulama Esasları Teknik Öğretim ve Uygulamalı Öğretim)
 • Tüm Uygulamalara Ait Doküman Desteği (Formlar, Uygulanan Tekniklerin Yazılı ve Görselli Gösterimi, Vaka Sunumları, Örnek Görselli Formlar ve Her Koçun Kendi Formunu Oluşturması İçin Şemalar)
 • Görsel ve Yazılı Atölye Çalışmaları

KİMLER ALABİLİR

Hastalarına ve Danışanlarına Bütünsel Yaklaşmayı Hedefleyen;

 • Tıp hekimleri
 • Hemşireler
 • Diyetisyenler
 • Fizyoterapistler
 • Terapistler ve ilgili bölümlerin son sınıf öğrencileri.
 • Psikiyatristler
 • Psikologlar
 • Psikoterapistler
 • Psikolojik Danışmanlar ve ilgili bölümlerin son sınıf öğrencileri.
 • Koçluk alanında çalışmaya ilgi duyan ya da hâlihazırda koçluk eğitimi almış ve konusunda farklı sorgulama araçları edinerek mesleğinde derinleşmek isteyen koçlar.
 • Diyabetle ilgili özel sağlık sektöründe çalışan kişiler ( saha terapi danışmanı gibi)
 • Diyabetle yaşamlarında uyumu arttırmak isteyen diyabet hastaları ve yakınları

EĞİTİMİN HOCASI

Dyt. Aslıcan ATEŞ

NERELERDE KULLANILIR

Diyabetle Yaşam Koçluğu;

 • Hastanelerde
 • Kliniklerde
 • Bakım Evlerinde
 • Rehabilitasyon Merkezlerinde
 • Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde
 • Gündüz Bakım Evlerinde
 • Darülacezelerde
 • Huzurevlerinde
 • Engelsiz Yaşam Merkezlerinde
 • Hapishanelerde
 • Toplum Merkezlerinde
 • Özel Okul ve Kreşlerde
 • Destek ve Eğitim Merkezlerinde
 • Özel Muayenehanelerde Kullanılmaktadır.

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması

error: Content is protected !!