Beyin Temelli Öğrenme Eğitimi

 

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM-UYGULAMA

SÜRE: 2 AY 112 DERS SAATİ(80 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN-32 SAAT UYGULAMA)

BELGE: RİCCON ACADEMY, , PSİKOLOJİK EĞİTİMLER VE TEST GELİŞTİRME DERNEĞİ

SINAV: ONLİNE

 

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ NEDİR?

“Davranışçı, Bilişsel ve İnsancıl” yaklaşımların eğitim ve öğretime yansıyan yöntem ve tekniklerinden oluşan öğrenme amaçlı bir yaklaşımdır.

Nörobilim alanında yapılan araştırmaların bulguları, eğitimcilerin oldukça ilgisini çekmiş, öğrenme ve öğretimi iyileştirme amacıyla eğitim dünyasında sıklıkla kullanılır olmuştur.

 

PROGRAM İÇERİĞİ

 • BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME TEORİSİ
 • BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME TÜRLERİ
 • BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME İLKELERİ VE EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLARI
 • BEYİN TEMELLİ ÖĞRENMEYİ DESTEKLEYEN TEORİLER VE KURAMLAR
 • BEYNİN NÖRO FİZYOLOJİK YAPISI
 • BELLEK, KODLAMA, GÖRSEL VE İŞİTSEL ALGI YAPILARI
 • BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME VE KODLAMA YÖNTEMLERİ
 • BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ UYGULAMA BASAMAKLARI
 • BEYİN TEMELLİ ÖĞRENMENİN AVANTAJLARI
 • KALICI ÖĞRENME İÇİN TEKNİKLER
 • UYGULAMA TEKNİKLERİ

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (İŞİTME, GÖRME, ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRETMENLİKLERİ)
 • PSİKOLOGLAR
 • PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR/REHBER ÖĞRETMENLER
 • PSİKİYATRİLER
 • SOSYAL HİZMET UZMANLARI
 • DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ
 • ERGOTERAPİSTLER
 • ÇOCUK GELİŞİMİ UZMANLARI
 • TÜM BRANŞ ÖĞRETMENLİKLER
 • DOKTOR VE HEMŞİRELER
 • BU BÖLÜMLERDE OKUYAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ

EĞİTİMİN HOCASI

UZM. PSK. DN. Mehmet Şirin ZORKOL

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması

error: Content is protected !!