Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi

BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI 

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE : 98 DERS SAATİ ( 66 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN – 16 SAAT SÜPERVİZYON- 16  SAAT VAKA FORMÜLASYONU)

BELGE: RICCON ACADEMY,

SINAV: ONLINE

Bağımlılık Terapisi Nedir?

Bağımlılık terapisinde hedef kişinin bağımlılık yapıcı maddelerden ve davranışlardan kaçınması ve bağımlılığından dolayı yaşadığı fiziksel, ruhsal ve sosyal zararlardan kurtulmasını sağlamaktır. Bağımlılık terapisi kişinin problemi ve problemine ait düşüncelerinin farkına varsıyla başlar. Bağımlılık türünden bağımsız olarak kronik ve biyolojik bir hastalık olduğu için tedavi ve tedavi desteği ile hastalık anlaşılabilir ve üstesinden gelinebilir veyahut yönetme becerisi geliştirilebilir. Bağımlılık terapisti bu hastalığın üstesinden gelinmesinde önemli bir rol oynar. Terapi sürecinin başarısı tedavi gören kişinin istekli oluşu ile tam olarak doğru orantılıdır. Bireylerin bağımlılıklarını erken evrede fark etmeleri ise bu terapide önemli bir rol oynar. Eğitimin neticesinde madde bağımlılığının etkenleri, biyolojik etkenler, sosyokültürel etkenler, tanı alma, öykü yöntemleri, bağımlılık kavramı, kısa süreli terapiler, görüşme teknikleri, bağımlılık süreci gibi konuları öğrenme imkanı bulacaksınız.

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Dünyada Alkolün Tarihi
 • Osmanlı ve Türkiye’de Alkolün Tarihi
 • Türkiye’de ve Dünya’da Uyuşturucu Maddenin Tarihi
 • Kahvenin Tarihi
 • Diğer Bağımlılık Yapan Maddelerin Tarihi
 • Bağımlılık ve Uyuşturucu Kavramı ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler
 • Kumar Bağımlılığı
 • Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı
 • Seks Bağımlılığı
 • İlişki Bağımlılığı
 • İş Bağımlılığı
 • Yasalar ve Alkol-Madde Kullanımı
 • Madde Kullanımına Toplumsal Yaklaşım
 • İşyerinde Alkol ve Madde Kullanımı Sorunu
 • CİNSELLİK VE MADDE KULLANIMI Cinsellik ve Madde Kullanımı
 • Toplumsal Hareketler ve Madde Kullanımı
 • Müzik ve Uyuşturucu
 • Haz Arama Davranışı Ve Madde Kullanımı
 • Madde Bağımlılığının Etkenleri
 • Risk Yaratan Ve Koruyan Etkenler
 • Psikolojik Etkenler
 • Kalıtımsal Etkenler
 • Biyolojik Etkenler
 • Sosyokültürel Etenler
 • Diğer Etkenler
 • Biyopsikososyal Etkenler
 • Öykü Alma Tanı Ve Bağımlılık Kavramı
 • Tanı Alma
 • Öykü Yöntemleri
 • Alkol Kullanımında Tanı
 • Bağımlılık Kavramı
 • Bağımlılıkta Psikolojik Ve Sosyal Tedavi
 • Kısa Girişimler
 • Kısa Süreli Terapiler
 • Madde Danışmanlığı
 • Motivasyonel Görüşme
 • Kontrollü İçme Yöntemi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Relaps Önlemi
 • Nikotin Bağımlılığının Tedavisi
 • Grup Psikoterapisi
 • Zarar Azaltma Yöntemleri
 • Görüşme Teknikleri
 • Değişim Süreci Ve Değişim Evreleri
 • Önemlilik Kendine Güvenme Ve İsteklilik
 • Alkol Dışı Madde Kullananlarda Tedavide Karşılaşılan Dönemler Ve Yaklaşımlar
 • Dikkat Gerektiren Özel Durumlar
 • Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi
 • Bağımlılık Süreci
 • Bağımlılık Evreleri
 • Bağımlılık Türleri
 • Opiat Tipi Bağımlılık
 • Alkol, Benzodiazepin, Barbütürat Tipi Bağımlılık
 • Esrar Tipi Bağımlılık
 • Kokain Tipi Bağımlılık
 • Uyarıcı Tipi Bağımlılık
 • Hallüsinojen Tipi Bağımlılık
 • Solunan Çözücü Tipi Bağımlılık
 • Tütün Tipi Bağımlılık
 • Teno-Tabu
 • Kimyasal Bağımlılıklar
 • Davranışsal Bağımlılıklar
 • Oyun Bağımlılığı
 • Kumar Bağımlılığı
 • Bağımlılıkta Kişilik Özellikleri Ve Eş Tanı (Komorbidite)
 • Öykü Alma (Anamnez)
 • Zorunlu Ve Zorlama Tedavi
 • Ayaktan Tedavi

     EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • Psikolojik Danışmanlar
 • Psikologlar
 • Psikiyatrlar
 • AMATEM Çalışanları
 • Tüm Branş Öğretmenleri
 • Biyologlar
 • Doktorlar
 • Laborantlar

EĞİTİMİN HOCASI

Uzm. Psk. Dn. Tuba KILIÇARSLAN

EĞİTİMİN AMACI

1-Kursiyerlerin, bağımlılığın tanımı, bağımlılıkla ilgili temel kavramlar ve tanı kriterleri, bağımlılık süreci ve bağımlılığın evreleri konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

2-Kursiyerlerin, bağımlılık türleri başlığı altında kimyasal ve davranışsal bağımlılıklar genelinde tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde (uyuşturucu) bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı alanlarında detaylı olarak bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

3-Kursiyerlerin, bağımlılıkta kişilik özellikleri, eş tanı (komorbidite) ve genel bağımlı davranışları konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

4-Bağımlılıkta risk faktörlerine, risk dönemlerine ve bağımlılığı önlemenin önemine değinerek kursiyerlerin Türkiye’de önleme çalışmaları konusunda detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

5-Kursiyerlerin, bağımlılık danışmanlığında öykü almanın önemi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda kursiyerlerin ev ödevi olarak verilen örnek vakalar üzerinden, öykü alma (anamnez) sürecini de uygulamalı olarak öğrenmeleri söz konusudur.

6-Kursiyerlerin, gençlerle maddeler üstüne konuşma ilkeleri, aileye yaklaşım ve başvurmayan madde kullanıcılarına yaklaşım konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

7-Kursiyerlerin, örnek vakalar üzerinden bağımlılık tedavisinde temel ilkeler ve her bir bağımlılık türüne özgü olarak kullanılan yöntemler ve modeller konularında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

8-Kursiyerlerin, eğitim süreci boyunca gerçekleştirilen tanışma ve ısınma oyunlarına, etkinlik ve uygulamalara katılarak yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatını bulmalarını ve verilen ev ödevleri sayesinde de edinmiş oldukları bilgileri pekiştirmelerini sağlamaktır.

Eğitim Neticesinde;

Kursiyerler yukarıda detaylı olarak ifade edilen bilgiler doğrultusunda henüz bağımlı olmamış kişileri daha kısa sürede fark edebilecekler, ilgili kişileri ve aileleri yaşadıkları sorun kapsamında doğru yöntemlerle destekleyebilme, danışmanlık hizmeti sunabilme ve ihtiyaç duydukları hallerde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışabilme imkânı bulacaklardır.

En önemlisi farklı bağımlılık türlerine ve düzeylerine ilişkin vakalarla sahada aktif olarak çalışma, bağımlı bireylere ve ailelerine danışmanlık yapma hakkını elde edeceklerdir. Ayrıca bağımlılık danışmanlığı konusunda atölye açma ve etkinliklere katılma imkânları olacaktır.

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması

error: Content is protected !!